Tukenasi suunnittelusta toteutukseen saakka

Kysy lisää konsulttipalveluista

xSolutions tarjoaa vastuulliset ja yksilölliset konsultointipalvelut erilaisten yritysten tarpeisiin koko Suomeen ulkomaiden toimipisteet mukaan lukien. Espoosta ja Joensuusta käsin palveleva konsulttitoimistomme tukee yrityksiä, jotka tarvitsevat apua hankkeiden läpiviemiseen, teknologiapäätöksiin, ulkoistamiseen, tavoitteiden kirkastamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja muutoksiin.

Konsulttipalvelumme voi toimia tukenasi muun muassa ulkoistamisprosesseissa, digitalisoinnissa, palveluiden kehittämisessä ja projektinhallinnassa. Lisäksi tarjoamme valmiita kohdetietopalveluita tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella.

Palvelukehittäminen

Autamme selvittämään, mihin palveluihin yrityksesi kannattaa satsata ja mihin suuntaan niitä kannattaa kehittää. Kaivamme esiin yrityksesi ydinpotentiaaliin ja tuomme ryhtiä palvelutuotteistukseen.

Keskittymällä oikeisiin palveluihin voit saavuttaa myynnilliset tavoitteesi. Autamme tuotteistusprosesseissa, investointien hallinnassa ja palveluiden kehittämisessä aina tuotannon tehostamiseen saakka. Avullamme rakennat palveluista toimivia myynnillisiä kokonaisuuksia.

Palvelukehittämisessä olemme auttaneet asiakkaitamme mm

 • asiakastarpeiden määrittämisessä

 • palveluiden tuotteistamisessa tuotanto, myynti ja katteet huomioiden

 • palveluportfolion hallinnan kehittämisessä

 • tarjoaman uudistamisessa ja selkeyttämisessä

 • kustannus tehokkuuden parantamisessa

Projektinhallinta

Toimitamme projektien hallinnan ja vetämisen vastuullisesti, vankalla kokemuksella, haastavat ja pitkät projektit mukaan lukien. Projektinhallintamallimme pitää projektin kustannukset ja aikataulut kurissa, mutta osaa myös reagoida muutoksiin sekä hoitaa muutokset hallitusti osana projektitoimitusta. Projekteissa ensisijaisena tehtävänämme onkin huolehtia tulosten saavuttamisesta, kustannukset, aikataulu ja laatu huomioiden.

 

Kauttamme saa apua myös projektitoimitusprosessin kehittämiseen toimintatavat, kriteerit, työkalut, hyväksyntä ja investoinnit huomioiden. Hyvä projektihallinta on projektiseurannan kannalta tehokasta ja ennakoitavaa eikä kuormita sellaisenaan projektiorganisaatiota.

Projektipalveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • projektiosaamisen kehittäminen ja hankkeiden vetäminen

 • menetelmien, seurannan ja hallinnan kehittäminen

 • haasteellisempien projektien suunnittelu, hallinnointi ja vastuullinen vetäminen

 • johtoryhmätyöskentely mittavissa ja/tai strategisissa projekteissa

Hankinta ja ulkoistaminen

Ulkoistuksessa oikean palvelukumppanin löytäminen on ensisijaisen tärkeää. Me tuemme asiakkaitamme ulkoistamisprosesseissa sekä palvelukumppanien etsinnässä ja valinnassa.

 

Kokemuksemme ja osaamisemme kumppanuussopimusten laatimisessa auttaa minimoimaan ulkoistuksen haasteet. Sopimukselliset sisällöt kuten vasteajat, vastuut, laatukriteerit, palveluajat, sanktiot, palveluhinnat, irtisanominen, IPR ovat asioita, joissa me kykenemme auttamaan asiakkaitamme jo heti ulkoistamisen alkuvaiheessa. Meiltä saat tukea myös palvelun aikaiseen kumppanihallintaan, haluamallasi laajuudella vaikkapa palveluiden vakauttamisen ajaksi.

Palvelun keskeisimpiä sisältöjä ovat muun muassa:

 • sopimuksen ja palvelusisällön määrittely

 • palveluiden pilotointi ja yhteistyön kehittäminen

 • liiketoimintajohdon päätöksenteko ja raportointi

 • prosessin määrittely ja toimintamallien integrointi

 • palveluvastuiden hallittu siirto

 • organisaatiomuutosten toteuttaminen ja hallinta

 • kulu- ja kustannusarviointi sekä kustannusten seuranta

Liiketoiminnan digitalisointi

Olemme asiakkaidemme tukena digitalisointihankkeissa alusta loppuun, aina tarvemäärittelystä muutosprosessin suunnitteluun ja toteutukseen. Kattava kumppaniverkostomme on asiakkaidemme käytettävissä sikäli, kun kohteet tarvitsevat esimerkiksi uudenlaisia sensoreita tiedon mittaamiseksi ja viemiseksi reaaliaikaiseen analytiikkaan.

Digitalisoinnin konsultoitumme vastaa tarpeisiin kuten:

 • kumppani- ja teknologiavalintaan sopimuksineen

 • tiedonkeruun ja -käsittelyn sekä analysoinnin suunnitteluun

 • tietoturvaan ja käytettävyyteen

 • ohjelmisto, konesali ja/tai SaaS palveluihin ja ylläpito sopimuksiin

 • sovelluskehittämiseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun (2D tai 3D)

 • reaaliaikaiseen tiedon mallintamiseen ja hallintaan kuten hälytyksiin ja poikkeamiin

 • tuotannon rajapintoihin ja ulkoisiin järjestelmiin

 • liiketoimintajohdon konsultointiin ja päätöksenteon tukemiseen

Asiakkaitamme

Valtaosa asiakkaistamme on keskisuuria B2B- ja B2C-yrityksiä, joilla on kansainvälistä toimintaa. Esimerkkejä asiakkaallemme toimittamista palveluista

 • Teollisuus ja terveydenhuolto - Palveluiden toiminnallisuus- ja ohjelmistosuunnittelu, monitoimittajamallin rakentaminen, sensorointi ja toteutus

 • Yrityspalvelut - Yrityksen investointihallinnan uudistaminen, prosessit, työkalut, päätökset, seuranta toteutumat, vetäjien, johdon ja omistajien näkymillä

 • Yrityspalvelut- Verkkopalveluiden tuotantomallin ja sen palvelualustan uudistaminen palveluiden siirto mukaan lukien

 • Yrityspalvelut - Ulkoistuskonsultointi mukaan lukien suunnittelu, palvelukokonaisuuden määrittely, kilpailuttaminen, toiminnan integrointi, muutosten hallinta ja totuttaminen, palvelulaadun ja toiminnan vakauttaminen

 • Toimitilapalvelut - Toimitilahallinnoinnin uudistaminen ja digitalisointi palvelukokonaisuuden suunnittelu ja teknologiavalinnat

 • Valmistava teollisuus - Tehdastuotannon seurannan reaaliaikaistaminen, suunnittelu, teknologia, sensorointi, tiedonkeruu, osatoimitusten kilpailuttaminen ja liiketoiminnan ohjelmistojen määrittely ja toteutus

 • Teollisuus - Tuotannon uudistaminen ja reaaliaikaisten hallinnollisten näkyminen suunnittelu ja luominen

 • Kaupan ala ja logistiikka - B2B kappapaikan uudistaminen

 • Rakennusteollisuus - Palvelutarjoaman kirkastaminen, uuden tarjoaman luominen, sopimus ja myyntimateriaalinen uudistaminen

 • Ohjelmistokehittäminen - Palveluiden uudistaminen, tarjoaman selkeyttäminen ja tehokkaamman myyntilähestymisen rakentaminen materiaaleineen

 • Terveydenhuolto - Palveluliiketoiminnan ohjelmisto ja teknologiaratkaisut kodinhoidon ohjaamiseen

Puhelinkuvake

Konsultointipalveluidemme avulla etenet harkitusti ja turvallisesti.

Ota yhteyttä