Tukenasi ratkaisusuunnittelusta liiketoimintajohdon päätöksentekoon saakka

Kysy lisää konsulttipalveluista

xSolutions tarjoaa vastuulliset ja yksilölliset konsultointipalvelut erilaisten yritysten tarpeisiin koko Suomeen ulkomaiden toimipisteet mukaan lukien. Espoosta ja Joensuusta käsin palveleva konsulttitoimistomme tukee yrityksiä, joiden tavoitteena on esimerkiksi entistä tehokkaampi toiminta sekä aidosti toimivat digitaaliset palvelut ja ohjelmistot. 


Yhteistyökumppanimme auttavat löytämään oikeat ratkaisut pienille ja suurille yrityksille alasta riippumatta.

Konsulttipalvelumme voi toimia tukenasi muun muassa ulkoistamisprosesseissa, digitalisoinnissa, palveluiden kehittämisessä ja projektinhallinnassa. Lisäksi tarjoamme valmiita kohdetietopalveluita tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. 


Lue lisää palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme!

Palveluhankinta, kumppanihallinta ja ulkoistaminen

Kun palveluita ulkoistetaan, oikean palvelukumppanin löytäminen on ensisijaisen tärkeää. Me tuemme asiakkaitamme ulkoistamisprosesseissa sekä palvelukumppanien etsinnässä ja valinnassa. 


Autamme kumppanuussopimusten laatimisessa ja kumppaniyhteistyön käynnistämisessä, sillä tunnemme tarkkaan muun muassa kumppanuussopimusten sisällölliset tarpeet, vaatimukset, hinnoittelumallit, kannustimet, laadun ja vastuun jakautumisen. Voit hankkia meiltä kumppanihallinnan myös jatkuvana vastuullisena palveluna.


Tuemme asiakkaitamme myös muun muassa:

 • Palveluiden pilotoinnissa ja yhteistyön kehittämisessä

 • Prosessin määrittelyssä ja toimintamallien integroinnissa

 • Palveluvastuiden siirroissa

 • Muutosten toteuttamisessa ja hallinnassa

 • Kulu- ja kustannusarvioinnissa sekä kustannusten seurannassa

 • Liiketoimintajohdon päätöksenteossa ja raportoinnissa.

Liiketoiminnan digitalisointi ja IoT

Autamme yrityksiä uusien teknologioiden valinnassa ja käyttöönotossa. Kun palveluiden digitalisoinnissa on rinnalla asiantunteva kumppani, vältyt harha-askelilta, nopeutat prosessia ja säästyt näin turhilta kuluilta.

Olemme asiakkaidemme tukena digitalisointiprosessissa alusta loppuun, aina tarvemäärittelystä muutosprosessin suunnitteluun ja toteutukseen. Muutoksen suunnitteluun kuuluu muun muassa tarvittavien toimenpiteiden, kustannusten ja resurssien kartoitus sekä aikataulujen suunnittelu.

Palveluihimme kuuluvat myös:

 • Kumppanivalinnat

 • Tiedonkeruun ja -käsittelyn sekä analysoinnin suunnittelu

 • Toimitukset ja ylläpidot sopimuksineen

 • Sovelluskehittäminen ja käyttöliittymäsuunnittelu (2D tai 3D)

 • Tarvittavien sopimusten laatiminen

 • Liiketoimintajohdon tuki ja konsultointi.

Palveluiden kehittäminen

Kokeneet konsulttimme auttavat selvittämään, mihin palveluihin yrityksesi kannattaa satsata ja mihin suuntaan niitä kannattaa kehittää. Kaivamme esiin yrityksesi ydinpotentiaaliin ja tuomme ryhtiä palvelutuotteistukseen.

Keskittymällä oikeisiin palveluihin voit saavuttaa myynnilliset tavoitteesi. Autamme tuotteistusprosesseissa, investointien hallinnassa ja palveluiden kehittämisessä. Avullamme rakennat palveluista toimivia myynnillisiä kokonaisuuksia.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Asiakastarpeiden määrittäminen

 • Yrityksen vahvuuksien etsiminen ja hyödyntäminen

 • Palveluiden tuotteistaminen – tuotanto, myynti ja katteet huomioiden

 • Tuki portfolion hallintaan, uudistamiseen ja selkeyttämiseen.

Projektien hallinta ja vetäminen

Digitalisaatioon ja muihin vaativiin kehitysprojekteihin ei usein ole aikaa tai resursseja yrityksen sisällä. Projektinhallinnan voi kuitenkin ulkoistaa.

Konsulttitoimistomme hoitaa projektien hallintaa ja vetämistä vankalla kokemuksella. Työskentelemme mielellämme rinta rinnan myös yrityksen sisäisen projektijohdon kanssa ja tarjoamme näin uuden näkökulman yrityksen tilanteeseen.

Asiantunteva projektijohto pitää projektin kustannukset ja aikataulut kurissa. Tehtävänä on huolehtia myös tulosten korkeasta laadusta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Projektiosaamisen kehittäminen ja hankkeiden vetäminen

 • Menetelmien, seurannan ja hallinnan kehittäminen

 • Haasteellisempien projektien hallinnointi ja vastuullinen vetäminen.

Kohdetietopalvelut

Kohdetietopalvelut on suunniteltu esimerkiksi toimitilojen, teollisuuslaitosten ja tuetun kotona asumisen toimivuuden tehostamiseen uusien teknologioiden avulla. 

Me tarjoamme asiakkaillemme kohdetietopalveluita tarvittaessa valmiina avaimet käteen -ratkaisuna.

Tuetun kotona asumisen palvelu voi sisältää esimerkiksi:

 • SaaS-ohjelmistopalvelut

 • Älykkäät visuaaliset palvelunäkymät kaikkiin kohteisiin

 • Hälytysten ja poikkeaminen hallinnan

 • Reaaliaikaisen tiedon mallinnuksen kohdekohtaisesti

 • Kohteen sensorit, etäyhteyden ja tiedonkeruun

 • Automaattiset mittaukset kohteessa – esimerkiksi paino, lämpö, verenpaine ja syke

 • Etähallittavan videonäkymän kohteeseen

 • Rajapinnat tukeviin järjestelmiin.

Puhelinkuvake

Konsultointipalveluidemme avulla ulkoistaminen, digitalisaatio ja mittavatkin projektit toteutuvat harkitusti ja turvallisesti.

Ota yhteyttä